Dahiliye (İç Hastalıkları)

Dahiliye (İç Hastalıkları)

İç hastalıklar (dahiliye) nedir? Hangi hastalıklara bakar?

Dâhiliye olarak da bilinen iç hastalıkları; pek çok hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp uzmanlığıdır. İç hastalıkları uzmanlığı, vücudun iç organlarını etkileyen çok çeşitli koşulları kapsar – kalp, akciğerler, karaciğer ve mide-bağırsak sistemi, böbrekler ve idrar yolu, beyin, omurga, sinirler, kaslar ve eklemler. Her ne kadar bazı hastalıklar özel organları etkilese de, yaygın hastalıkların çoğu – arteriyoskleroz, diyabet, yüksek tansiyon ve kanser vücudun birçok iç organını etkileyebilir.

İç hastalıkları alt özellikleri arasında alerji ve immünoloji, kardiyoloji (kalp hastalıkları), endokrinoloji (hormon hastalıkları), hematoloji (kan hastalıkları), bulaşıcı hastalıklar, gastroenteroloji (bağırsak hastalıkları), nefroloji (böbrek hastalıkları), onkoloji (kanser), pulmonoloji akciğer hastalıkları) ve romatekoloji (artrit ve kas-iskelet sistemi hastalıkları) bulunmaktadır.

 DAHİLİYE HASTALIKLARI HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Grip
– Zatürre
– Bronşit
– Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
– Astım
– KOAH
– Hipertansiyon
– Kalp ritim bozuklukları
– Kalp yetmezliği
– Koroner kalp hastalıkları
– Diyabet
– Guatr
– Ağız kuruluğu
– Ülser
– Gastrit
– Mide ekşimesi
– Öksürük
– Karaciğer hastalıkları
– Safra kesesi hastalıkları
– Böbrek hastalıkları
– Karın ağrısı
– Kabızlık
– İshal
– Spastik kolon (sinirsel kolit)
– Kansızlık
– Hemofili
– Troid hastalıkları
– Obezite
– Kolesterol ve trigliserit yüksekliği
– Gut hastalığı
– Ateşli eklem romatizması
– Osteoporoz
– İdrar yolu hastalıkları
– Baş dönmesi
– Baş ağrısı
– Migren
– Hepatit
– Akdeniz anemisi
– Kistler
– Alerjiler
– Sürekli hapşırma
– Kanser

Dahiliye Doktoru

Dahiliye, tıptaki tüm branş hastalıklarını kapsayan bir bölümdür. Üst ve alt solunum yolu, mide ve bağırsak, romatizma ve şeker hastalığı iç hastalıklar bünyesinde tedavi edilmektedir. Bu hastalıkların yanı sıra; hipertansiyon, tiroid ve böbrek hastalıklarına da dahiliye doktorları tarafından bakılmaktadır. Grip, zatürre, bronşit, astım, koah ve koroner kalp hastalıkları iç hastalıklar yetkisinde bulunmaktadır. Kansızlık, hemofili, obezite, gut hastalığı, kemik erimesi, hepatit, Akdeniz anemisi ve kanser için de dahiliye bölümüne müracaat edilebilmektedir.

Dahiliyeye başvuran hastalarda farklı şikayetlere rastlanılmaktadır. Bu şikayetlerden bazıları; ağız kuruluğu, karın ağrısı, göğüs ağrısı, ishal ve kabızlıktır. Mide bulantısı, midede ekşime, terleme ve tansiyon da hasta şikayetleri arasında yer almaktadır. Hastalar; damar sertliği, kalp ve damar, hipertansiyon, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi kardiyoloji konuları için de dahiliyeye başvurabilmektedir.

Dahiliyede hasta öyküsü ve şikayetlerine göre gerekli testler yapılmakta, yorumlanmakta ve tedavi önerisinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda hastadan istenebilecek testler; kan ve idrar gibi laboratuvar testleri, radyolojik incelemeler ve endoskopik incelemelerdir. Radyolojik incelemeler kapsamında; röntgen, ultrason, MR, mamografi ve bilgisayar tomografidir. Dahiliye kapsamında yapılan endoskopik incelemeler ise; üst gastrointestinal endoskopi be kolonoskopi olarak sıralanmaktadır. Dahiliyeye başvuran hastalara bu testlerin yanı sıra gerektiğinde de EKG ve Ekokardiyografi gibi kardiyolojik inceleme isteğinde de bulunulabilmektedir. Yapılan tüm testlerin neticesinde teşhis ve tedavi yapılmaktadır.

En basitten en karmaşık sağlık sorununa kadar erişkinlerin ilk müracaat edeceği hekim iç hastalıkları (dahiliye) uzmanıdır.

İç Hastalıkları Uzmanlık alanı diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak; multisistem sorunlu , kronik hastalığı olan erişkin ve geriatrik hastaların, ayaktan ve /veya yatarak tanı ve tedavisinin ve izleminin gerçekleştirildiği, tıbbın en geniş alanını oluşturmaktadır. Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep dahiliyenin içinden doğmadır.

Baş dönmesi, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, yüksek ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, öksürük, balgam, darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, guatr, karın ağrısı, mide ağrısı, midede yanma, ishal, kabızlık, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, yaygın vücut ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi bir çok şikayette ilk müracaat edilmesi gereken uzman iç hastalıkları uzmanıdır.

Hastaya bütüncül yaklaşım ile birlikte iç hastalıklarının tedavi ve izlemi kapsamında olan hastalıklar şunlardır: Yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, hipertiroidi, hipotiroidi, guatr, fonksiyonel dispepsi gastroözefageal reflü, peptik ülser, kronik ve akut ishaller, kabızlık, karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu, astım, kronik bronşit, solunum yolu enfeksiyonları, gut hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi, böbrek yetmezliği ve üriner sistem enfeksiyonları, demir eksikliği anemisi ve vitamin B12 Eksikliği anemisi, sıvı ve elektrolit denge bozuklukları.
İç Hastalıkları uzmanı ek olarak diğer disiplinler ile ilgili hastaların konsültasyon ve yönlendirme görevini üstlendirmişlerdir. Preoperatif ve postoperatif olarak hastaların kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve diğer açılardan değerlendirilmesi, bu peryottaki sağlık sorunlarının çözümü dahiliye uzmanının görevidir.

Erişkin bağışıklama programı yine iç hastalıkları uzmanının kontrolünde yürütülen uygulamalardandır.