Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Modern sağlık hizmeti anlayışı ile hastalarına hizmet veren Magnet Grubu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde en ileri ve modern cihazları ile hizmetlerini sürdürmektedir.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizde hedeflenen; hastanın ağrılı süreci atlatıp, rahat bir şekilde günlük hayatını sürdürmesini sağlamaktır. Ayrıca hastalığın kronikleşmesini engellemek için hasta bilgilendirilmekte ve hastaya çeşitli egzersiz uygulamaları yaptırılmaktadır.
Fizyoterapistlerimiz tarafından uygulanan özel tedavi teknikleriyle de başarılı bir tedavinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu grupta hemipleji, parapleji, guadriparazi, ms, parkinson, cp (serebral palsi) ortopedik hastalığı olan hastalar tedaviye alınmakta; hastaların maksimum bağımsızlığa ulaşması amaç edinerek günlük yaşamda daha rahat olmalarına çalışılmaktadır. Ayrıca tedavide cihaz yardımına da başvurulup hastalığın iyileşmesi için çaba sarf edilmektedir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon); kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.

Anadolu Sağlık Merkezi olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon merkezimizde; kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini düzenlemek, kişilerin fonksiyonel kapasitelerini ve günlük aktivite performanslarını üst düzeye çıkararak yaşam kalitelerini artırmak ve bu doğrultuda tüm sistemlere yönelik kapsamlı bir rehabilitasyon programıyla rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet veriyoruz.

Rehabilitasyonda amaç, bireyin fonksiyonel kapasitesini artırmak, özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, bireyin günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Uzmanı kimdir?

FTR Uzmanı altı yıl süren tıp fakültesi eğitiminin ardından dört-beş yıl boyunca fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi alan tıp hekimidir. Kas -iskelet sistemiyle ilgili hastalıkların tanısını koyar ve tedavi programını planlar. Amacı; hastanın ağrısını azaltmak, fonksiyonel sorunlarını (kas gücü kaybı, eklem hareketi kısıtlılığı, yürüyüş bozukluğu, denge bozukluğu gibi) düzeltmek ve performansı iyileştirmek, hastalık ve yaralanma sonrası gelişen özürlülüğü tedavi etmektir.

Sağlık alanındaki çalışmalar koruyucu, tedavi edici (medikal ve cerrahi) ve rehabilitatif olarak üçe ayrılır. Sağlığın bozulmasını önlemeye yönelik tüm çalışmalar koruyucudur. FTR uzmanı kas iskelet sisteminde gelişebilecek problemlerin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

Fizyoterapist kimdir?

Fizyoterapist fizik tedavi ve rehabilitasyon okulunda dört yıl süren üniversite eğitimini tamamlar ve hastanın FTR programında FTR uzmanı ile beraber çalışır. FTR uzman hekiminin planladığı fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygular ve hastanın fonksiyonel yetersizliklerini düzeltmeye yardım eder.

Fizyoterapistler, egzersiz yapmasında sakınca bulunmadığı hekim tarafından tespit edilmiş sağlıklı kişilerin, uygun egzersiz programlarıyla genel iyilik halini artırır ve sakatlanmaları önlemeye çalışır.

Fizik Tedavi Yöntemleri

Sıcak tedavisi

Yüzeyel ısıtıcılar olarak hotpackler, ısıtıcı yastıklar ve parafin uygulanabilir. Hotpack silikat jel ile dolu kumaş torbadır. Silikat jeli su çekerek 60-70°C ye kadar ısıtıldıktan sonra bir havluya sarılarak 20ila 30 dakika ısısını kaybetmeden uygulanabilir. Uygulama alanına göre 1-4 cm’lik doku derinliğinde 1,1-3.3°C’lık ısı artışı sağlayabilirler.

Sıcak tedavisi;

Kan akımını artırır.

Sinir iletim hızını artırır.

Tendon ve kollajenin uzama kabiliyetini artırır

Eklem sertliğini azaltır.

Genel relaksasyon sağlar.

Ağrıyı azaltır.

Hidroterapi

Bir motorla sağlanan su hareketi ile hidrostatik basınç, suyun viskozitesi ve kaldırma kuvvetinden faydalanılırken aynı zamanda sıcak suyun ısıtıcı etkisi ile egzersiz için uygun hidroterapi ortamı oluşturulur. Whirpool banyoları ödem tedavisi ve egzersiz için kullanılmaktadır.

Soğuk tedavisi

Soğuk tedavisinde coldpack uygulanır. Soğuk tedavisi: ödemi, ağrıyı, kas tonusunu azaltır ve kas spazmını çözer.

Ultrason ile tedavi

Cilt ve cilt altı yağ dokusundan çok, derin dokularda (kas, tendon, ligaman ve kemikte) ısınmaya yol açan bir yöntemdir. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgasıdır. Doku tarafından emilen ses dalgası ısı enerjisine dönüşür ve kas- kemik gibi derin dokuları ısıtmada kullanılır.

Ultrasonun dokulardaki sıvının hareketini sağlayan mikromasaj etkisi de vardır; ödemli dokularda bu etkiden yararlanılır, yara iyileşmesini hızlandırılır.

Laser ile tedavi

Fizik tedavide düşük yoğunluklu, ısıtıcı etkisi olmayan laser kullanılır. Dolaşımı, biyolojik aktiviteyi artırır, hücreler arası ilişkiyi düzenler, kollajen sentezini artırır ve doku iyileşmesini hızlandırır. FTR düşük yoğunluklu laserin temel olarak iki kullanım amacı vardır: Akupunktur benzeri etki gösteren stimülasyon tedavisi ve özellikle tenisçi dirseği, topuk dikeninde kullanılan bölgesel ağrılı sendromlarda bölgesel ışınlamadır.

Aralıklı pnömatik kompresyon tedavisi

Aralıklı basınç uygulayarak toplardamarlar ve lenf damarlarındaki sıvının kol veya bacaktan kalbe doğru pompalanmasını sağlar. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Ödem ve lenfödem tedavisinde uygulanır.

Elektrik stimülasyonu

TENS deri üzerine yerleştirilen yüzeyel elektrotlar aracılığıyla uygulanan ağrı kesici elektrik akımıdır. Elektrik akımlarıyla ağrının omurilik seviyesinde iletimini baskılar.

FTR alanında elektrik akımlarının kullanım amaçları:

Ağrıyı azaltmak

Sağlıklı kası güçlendirmek

Zayıf kası güçlendirmek

Kas spazmını çözmek

Ödem tedavisi

Devamlı Pasif Hareket Cihazı (Continuous Passive Motion - CPM)

CPM cihazı, sıklıkla diz cerrahisi sonrasında ortopedik rehabilitasyon programında eklem kıkırdağının beslenmesini artırmak, eklem hareketini sağlamak ve efüzyonu önlemek için kullanılır.

Traksiyon

Traksiyon, çekme kuvvetiyle yumuşak dokuları germeye ve eklem yüzeyleri ve kemik yapıları birbirinden ayırmaya yarayan bir tekniktir. Manuel, mekanik, motorize veya hidrolik olabilir.

Traksiyonun omurgadaki etkileri:

Omurlar arasındaki aralığı genişletir.

Omurga çevresindeki kasların gerilmesini ve kas spazmının çözülmesini sağlar.

Omurgadaki arka eklem aralıklarını genişletir.

Disk basıncını azaltır.

Traksiyon disk hernisi (fıtık) tedavisinde kullanılır. Ciddi kemik erimesi, kireçlenmeye bağlı çok seviyeli bel fıtığı, omurgada stabilite kaybı, omurgada kırık, ciddi omurilik basısı, enfeksiyon ve tümör varlığında uygulanmaz.

Masaj

Ortez uygulamaları

Vücudu desteklemek, düzeltmek, hareketini engellemek ve fonksiyonel hareket sağlamak amacıyla kullanılan cihazlara ortez denir. Ortez ekibini FTR uzmanı, ortez- protez teknisyeni, fizyoterapist ve hasta oluşturur. FTR alanında boyun- bel korseleri, el bileği atelleri ve yürüme ortezleri sıklıkla reçete edilen ortezlerdir. Yürüme ortezlerinin amacı, hastanın ayağa kaldırılması ve normale en yakın şekilde yürümesinin sağlanmasıdır.

Biofeedback

Biyofeedback vücudun fizyolojik fonksiyonlarını öğrenerek kontrol etmektir. Elektronik cihazlarla işitsel ve görsel sinyaller göndererek kişiye fiziksel fonksiyonlarla ilgili bilgi veren ve kişinin bu bilgileri kullanarak fonksiyonlarının farkında olmasını ve değiştirebilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Biyofeedback egzersiz tedavisine yardımcı bir uygulamadır. Rehabilitasyon programının bir parçası olarak kullanılan denge biyofeedback cihazıyla hastalar denge ve duruşu düzeltmeye ve iyileştirmeye yönelik çalıştırılırlar.

Egzersiz Tedavisi

Egzersizler; duruşu düzeltir, kasları güçlendirir, esnekliği sağlar, dayanıklılığı ve aerobik kapasiteyi artırır. Egzersiz programı, fizik tedavi uzmanı tarafından hastanın ihtiyacına ve fonksiyon bozukluklarına göre özel olarak planlanır. Planlanan egzersizleri fizyoterapist, hastaya öğretir ve kendi gözetiminde hastanın bu egzersizleri doğru şekilde yapmasını sağlar. Egzersizlerin doğru olarak yapılması hem ağrılarının azalması hem de hastanın güvenliği için önemlidir. Egzersiz programı kişiye özel (bireysel) olmalı, fonksiyonu düzeltmeli ve hasta için güvenli olmalıdır.

Egzersiz tedavisini, koruyucu egzersizler ve tedavi edici egzersizler olarak ikiye ayırabiliriz:

Koruyucu egzersiz:

Bireyin fiziksel fonksiyonunu korumak, sakatlanmaları önlemek, genel iyilik hali ve fitness sağlamak amacıyla kişiye özel olarak hazırlanan egzersiz programıdır.

Tedavi edici egzersiz:

Ağrıyı gidermek, kas güçsüzlüğü, eklem hareket kısıtlılığı, duruş bozukluğu, denge ve yürüyüş bozukluğu gibi fiziksel fonksiyon bozukluklarını tedavi etmeye yönelik uygulanan egzersizlerdir.

Egzersiz tedavi şekilleri nelerdir?

Aerobik egzersizler (yürüyüş, bisiklet gibi)

Kas güçlendirme egzersizleri

Germe egzersizleri

Postür eğitimi

Modifiye pilates egzersizleri

Denge ve koordinasyon eğitimi

Derin duyu eğitimi

Yürüme egzersizleri

Gevşeme egzersizleri

Solunum egzersizleri

Pilates egzersizleriyle tedavi

Duruş bozuklukları tedavisinde, bel ağrılarında ve fibromiyaljide modifiye edilerek FTR egzersiz programı içinde uygulanır. Egzersizle birlikte nefesin koordinasyonuna, duruş ve gövdeyi güçlendirmeye odaklanır. Kasları güçlendirir, esneklik sağlar ve duruşu düzeltir. Pilateste uygulanan egzersizler; nefes egzersizleri, karın kaslarını güçlendirme ve stabilizasyon, sırt kaslarının güçlendirilmesi, kürek kemiği çevresi kasların mobilizasyonu ve güçlendirilmesi, gevşeme egzersizleri ve esneme egzersizleridir.

Günlük hayatta oturma ve ayakta durma sırasında alışkanlık haline getirilen duruş bozuklukları omurga çevresindeki kasları, bağları ve eklemleri zorlayarak ve bu kaslara yük bindirerek ağrıya yol açabilir. Pilates egzersizleriyle duruş bozuklukları düzeltilmeye çalışılır. Bel ve karın kasları güçlendirilerek bu bölge stabilize edilir.

Egzersiz güvenliği

Bireyin egzersiz tedavisi programında egzersizler fizyoterapist gözetiminde veya bağımsız olarak da yapılsa güvenlik temel konulardan biridir.

Egzersiz sırasında hastanın güvenliğini etkileyen faktörler nelerdir?

Hastanın mevcut sağlık durumu ve özgeçmişi

Kullandığı ilaçlar

Egzersizin yapıldığı çevre

Egzersiz ekipmanlarının iyi çalışması ve hastaya uygunluğu

Hastaya önerilecek egzersizin tipi, yoğunluğu, hızı ve süresi

FTR uzmanı tüm bu faktörleri dikkate alarak hasta için güvenli egzersiz programını planlar ve kendi gözetiminde egzersizleri yaptırırken bu faktörleri kontrol ederek hasta güvenliğini sağlar. Evde veya spor salonunda egzersiz yapan hastaların güvenliği için hastaya bu konuda eğitim vermek gerekir.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ünitemizde Neler Vardır?

 • Boyun fıtığı
 • Osteoporoz (kemik erimesi)
 • Bel ftığı
 • Boyun, bel ve dizdeki kireçlenmeler
 • Eklem itihapları, bütün kas ağrıları
 • Romatizmal hastalıklar
 • Pediatrik rehabilitasyon
 • Kardiopulmanerrehabilitasyon
 • Topuk dikeni
 • Ortopedik rehabilitasyon
 • Nörolojik rehabilitasyon
 • Ameliyat sonrası rehabilitasyon
 • SVO (İnme felç) CP rehabilitasyon
 • Tenisçi dirseği,
 • Golfçu dirseği
 • Omurga eğriliği
 • Tendinit
 • Yüz felci
 • Eswt (Topuk dikeni)
 • Skolyoz gibi birçok hastalığın tedavisi yapılmaktadır.

 

Tedavi Yöntemleri

 • Matrix
 • Fluido terapi
 • Manyetik tedavi
 • Elektroterapi
 • Kısa dalga
 • PRP (Kök hücre tedavisi)
 • Eklem içi uygulama
 • Kuru iğneleme
 • Traksion
 • Sıcak soğuk uygulama
 • Infraruf
 • Vakum terapi
 • Micro plus tedavisi
 • Lazer
 • Lcc terapi
 

MATRİX-RİTİM TEDAVİSİ

‘RİTİMSİZ YAŞAM YOKTUR’
(A.EİNSTEİN)

Bir çok kas iskelet sistemi hastalığına iyi gelen Matrix tedavisi artık KAYSERİ’de MAGNET HASTANESİNDE uygulanmaya başlanmıştır.

Matrix-Ritim-Tedavisi Nasıl Uygulanmaktadır?


Yapılan temel bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayanarak,iskelet kaslarının ve sinir sistemimizin kendilerine özgü fizyolojik titreşimlerini özel bir mekano-manyetik rezonatörle harekete geçiren ve tekrar dengeleyen bir tedavi aleti geliştirilmiştir. Bu tedavi aletinin adı MATRİX olup ritmik mikro esnetme yoluyla hücrebiyolojisi bazında etki ederek,hücre yenilenmesinin ve hücresel bazdaki iyileşmenin bağlı olduğu hücresel mikro süreçleri tekrar dengelemektedir.

Matrix-Ritim-Tedavisi Hangi Yararları Sağlar?

 • Kas, sinir ve kemiklerde hücre ve hücre matriksinin yenilenme süresini kısaltır.
 • Ağrılı kas tutulmalarının ve krampların giderilmesini sağlar
 •  Kronik ve akut ağrıları kısa sürede ortadan kaldırır.
 • Kasların gevşemesini ve rahatlamasını sağlar.
 • Elastikiyetin düzelmesi ve dolayısı ile periferi damarlar üzerinde genişletici etkisi ile kan damarlarının işlevinin yeniden düzenlenmesini sağlar.
 • Hücre rejenerasyonunu hızlandırır.
 •  Hücre bağ dokusunun zararlı atıklardan arınmasını kısa sürede gerçekleştirir.
 •  Lenf geçişini hızlandırır.
 •  Metabolizmayı hızlandıracak toksik maddeleri vücuttan atılmasına yardım eder.
 •  Organizmanın gücünün artırılmasına destek olur.
 •  Vücudun bağışıklık sistemini ve metabolizmayı hızlandırır.
 •  Vücudun kendini iyileştirme potansiyellerini teşvik eder. Hormonal dengenin kurulmasında yardımcı olur.

 

Matrix-Ritim-Tedavisi Nasıl Uygulanır?

 • Matrix-Ritim-Tedavisi, önceden özel olarak hazırlanmayı gerektirmeyen ve uygulama sırasında ağrı vermeyen yumuşak etkili ve vücudumuzun kendine özgü fizyolojik titreşimlerinin aynısını mekanik olarak ortaya çıkaran bir tedavi yöntemidir.
 • Özellikle iskelet kasları ve sinir sistemini ağrı vermeksizin harmonik ve ritmik bir şekilde uyarır. Bu işlem sonucunda metabolizma süreci (hücrelerin ve hücre çevresinin besinleri kullanma ve atık maddelerden arınma süreçleri) çok kısa zamanda tekrar normal haline döner. Böylece dokularda hücresel düzeydeki iyileşme ve rejenerasyon süreci tekrar başlatılmış olur.
 • Matrix-Ritim-Tedavi hiçbir yan etkisi olmayan bir tedavi metodudur.

 

Uygulama Yapılan Hastalıklar Nelerdir?        

 •  Bel ağrıları (manipülatif tedavi)
 •  Sırt ve boyun şikayetleri
 •  Eklem ağrıları
 •  Kireçlenme
 •  Kemik erimesi
 •  Kas ve tendon problemleri
 •  Romatizmal ağrılar
 •  Migren ağrısı
 •  Fibromiyalji ve miyofasiyal ağrılar
 •  Doku yapışıklıkları
 •  Lenf drenajının arttırılması
 •  Sinir sıkışmaları
 •  Sportif yaralanmalar
 •  Ödemler
 •  Skar dokular ve lenf drenajının arttırılması
 •  Spasiteye bağlı hareket bozuklukları
 •  Ameliyat sonrası ağrılar
 •  Yara iyileşmesi gecikmeleri
 •  Fantom ağrıları
 •  Selilüt ve skatris tedavisi
 •  Kronik yorgunluk sendromu
 •  Konsantrasyon bozukluğu

 

LENFÖDEM NEDİR?

Sıvı ortamında yer alan hücrelerimizin içinde bulunduğu sıvıya lenf sıvısı adı verilir. Bu sıvının vücuttaki miktarını dengeleyen sisteme lenfatik sistem adı verilir. Lenfatik sistemde, kan dolaşım sisteminde olduğu gibi, dolaşımı kolaylaştıracak kalp ve atardamar benzeri bir mekanizma yoktur. Bunun yerine, lenf sıvısının, lenf kanalları üzerindeki dolaşımı kas hareketleri ile yani günlük yaşantımızdaki hareketlilikle sağlanır.Fakat vücudumuzda biriken lenf sıvısı miktarı lenfatik sistemimizin taşıyabileceğinden fazla olursa yani lenf dolaşımı bir noktada kesintiye uğrarsa lenf sıvısı dokularımızda birikmeye başlar ve halk arasında fil hastalığı olarak da bilinen lenfödem oluşur. Etkilenen bölgede şişlik, ağırlık, sıkılık hissi, ağrı ve enfeksiyonlara yatkınlık belirtileri ortaya çıkar. Hastanın yaşam kalitesini ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiler. İlerleyen dönemlerde kozmetik deformitelere, kol ve bacak fonksiyonlarında kısıtlılıklara neden olur.
 
Nasıl Tedavi Edilir?

Lenfödemde etkin tedavi kompleks boşaltıcı fizyoterapi ile yapılır.Bu yöntem hastalara tamamen elle yapılan özel bir lenf drenaj masajını, cilt bakımı eğitimini, lenfödeme özel bandajlarla yapılan kompresyon tedavisini ve özel egzersiz programının oluşturulduğu kompleks bir tedavi yaklaşımıdır.
Lenfödem rehabilitasyonunda başarı için bu konuda eğitim almış, deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Hastanemizde tedavi Alman Földi Kliniğin düzenlediği eğitim programlarında yetişmiş fizyoterapistimiz Edanur Güler gerçekleştirecektir.