Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Nedir?

Cerrahi, tıp dalları içerisinde en eski dallardan birisidir. Bununla beraber ilaç ile ya da başka tedavi metotlarıyla iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, vücuttaki yapı bozukluğunun, yaralanmanın ameliyat sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun haline dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Genel Cerrahi Neye Bakar?

Ameliyat çeşitleri, çoğu zaman organ ya da bağlı bulunmuş olduğu sistemin ismi ile anılır. Tiroid bezi yani Guatr, meme, ince bağırsak, mide, yemek borusu, kalın bağırsak, fıtık, anüs, safra kesesi, karaciğer, rektum, safra yolları, laparoskopik ve endoskopik cerrahi işlemlerinin hepsi Genel Cerrahi sahasına girmektedir. Sistemlerine göre ayrıldığı zaman ise; meme ameliyatı, guatr ameliyatı, anüs ve rektum bölgesi ameliyatı, ince ve kalın bağırsak ameliyatı, yemek borusu ameliyatı, mide ameliyatı, on iki parmak bağırsağı ameliyatı, fıtık ve karaciğer ameliyatlarının hepsi bu alana girer. Genel Cerrahi alanı kimi olgularda yalnızca ameliyat ile değil koruyucu doktorluk ile ameliyattan da korunmayı amaçlamaktadır.

Genel Cerrahi, ilgi alanının geniş olmasından ötürü pek çok disiplin ile işbirliği içerisinde ve eş güdümlü şekilde çalışır. Genel Cerrahi hastalarının önemli bir bölümü türlü tipte kanser vakalarını oluşturmaktadır. Bu hastalar adına tanı, ameliyat ve sonradan kullanılacak tedavi etaplarının planlanmasında Radyoloji- Girişimsel Radyoloji, Gastroenteroloji, Medikal, Radyasyon Onkolojisi ve Patoloji ile iş birliği içerisinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi alanının bir başka ilgi alanı ise travmatolojidir. Travmalı olan hastalarda sıkça çoklu organ sistemi yaralanmasının var olmasından ötürü Nöroşirurji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi, Üroloji bölümleri ile beraber hareket edilmektedir. Bilhassa şiddetli çoklu organ yaralanmasında, bütün bu tıp dallarının sorumluluğunu Genel Cerrahi Bölümü üstlenir.

Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Halk arasında adı hariciye şeklinde geçen Genel Cerrahi bölümü, tıp dalları içerisinde en önemli ve en geniş kapsamlı olan alanlardan birisidir. Genel Cerrahi bölümünün hangi hastalıklara baktığının bilgisini sağlamak, okurlar için yararlı olabilir. Bununla beraber Genel Cerrahi hangi hastalıklara bakmaktadır? Genel Cerrahi bölümünün baktığı hastalıklar;

- Karnın kendisi ve içeriği,

- Sindirim sistemi,

- Vasküler, travma, endokrin, onkolojik ve konjenital bozukluklar dahil olmak üzre, baş- boyun bilhassa cilt tümörü, tiroid, tükürük bezleri, ağız boşluğu ve paratiroid,

- Paratiroid, tiroid, endokrin, adrenal ve endokrin pankeras dahil olmak üzere, endokrin sistemi,

- Kafa içi damarları ve kalp haricinde vasküler sistem,

- Kanser hastalarının taraması, cerrahi yardımcı tedaviler, gözetleme, rehabilitasyon ve takiple koordine çok modlu metodu dahil olmak üzere cerrahi onkoloji,

- Acil servis içerisinde, yoğun bakım ünitelerinde ve travma, yoğun bakım yanık ünitelerinde kritik cerrahi rahatsızlıkları olan hasta bireylerin tam teşekküllü bakımı,

- Kas ve iskelet sistemi, el- kafa yaralanması dahil olmak üzere kapsamlı olan travma yönetimi. Yaralı hastaların bütün bakım etaplarındaki sorumluluk genel cerrahi bölümünün temel bileşeni olarak açıklanabilir.


Genel Cerrahi bölümü genel olarak tamamen bu tür hastalıklara bakmaktadır. Bu tür rahatsızlığı bulunan kişilerin yönlendirileceği alan Genel Cerrahi bölümüdür. Gerekli durumlarda ameliyatların yapılacağı genel cerrahinin baktığı tüm hastalıklar bu şekilde tanımlanabilir.

 

Genel cerrahi tıbbın en eski, en geniş kapsamlı alanı olup, ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların veya yapı bozukluklarının, ameliyatla onarılması ya da kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi kapsamına dayanmaktadır.

Genel cerrahinin ilgi alanına giren organlardaki çeşitlilik ve bu organların hastalıklarının çeşitliliğine bağlı olarak cerrahi imkanlar teknolojik olanaklar ile gelişme göstererek genel cerrahi kendi içerisinde ayrışmaya başlamıştır. Yani genel cerrahi eğitimini alan bir hekim mesleki hayatı içerisinde kendi seçeceği bir konu üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Böylece genel cerrahi eğitimi almış bir hekim bir konuya yoğunlaşarak (Meme, barsak gibi…) o konuda uzmanlaşabilmektedir. Konularına hakim uzman hekim kadrosu ile daha hızlı ve etkili hizmet verilmektedir.
Genel cerrahi bölümümüzde konusunda uzman hekimlerimiz, hastanın detaylı muayenesi sonucunda, tedavi sürecini başlatmakta ve gerekli durumlarda diğer branş hekimleri ile bir disiplin içerisinde değerlendirmeler yaparak tedaviyi gerçekleştirmektedirler.
Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistem adı ile anılmaktadır. Guatr (troid bezi) , meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri genel cerrahi alanına girmektedir.
Genel cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedefler.
Ameliyathanemizde klasik ve laparoskopik cerrahi başarıyla uygulanmaktadır.

Genel Cerrahi Bölümümüzde Yapılan Ameliyatlar; 
* Safra kesesi taşı ve hastalıkları nedeniyle laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatları
* Kasık fıtığı (inguinalherni)
* Göbek fıtığı (umbilikalherni)
* Mide fıtığı laparoskopik (hiatalherni) operasyonları
* Tiroid hastalıkları ve guatr hastalıkları ve ameliyatları
* Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) ameliyatları
* Anal fistül ve operasyonları
* Memede kitle operasyonları
* Kalın bağırsak(kolon) ve ince bağırsak hastalıkları ve operasyonları
* Mide hastalıkları,mide fıtığı (hiatalherni), reflü operasyonları
* Kchastalıkları, karaciger kisti hastalıkları ve operasyonları
* Hemoroid (basur), fissür (çatlak) lazer ile tedavileri
* Sünnet
* Apandisit
* Anal apse