En basitten en karmaşık sağlık sorununa kadar erişkinlerin ilk müracaat edeceği hekim iç hastalıkları (dahiliye) uzmanıdır.

İç Hastalıkları Uzmanlık alanı diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak; multisistem sorunlu , kronik hastalığı olan erişkin ve geriatrik hastaların, ayaktan ve /veya yatarak tanı ve tedavisinin ve izleminin gerçekleştirildiği, tıbbın en geniş alanını oluşturmaktadır. Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep dahiliyenin içinden doğmadır.

Baş dönmesi, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, yüksek ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, öksürük, balgam, darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, guatr, karın ağrısı, mide ağrısı, midede yanma, ishal, kabızlık, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, yaygın vücut ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi bir çok şikayette ilk müracaat edilmesi gereken uzman iç hastalıkları uzmanıdır.

Hastaya bütüncül yaklaşım ile birlikte iç hastalıklarının tedavi ve izlemi kapsamında olan hastalıklar şunlardır: Yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, hipertiroidi, hipotiroidi, guatr, fonksiyonel dispepsi gastroözefageal reflü, peptik ülser, kronik ve akut ishaller, kabızlık, karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu, astım, kronik bronşit, solunum yolu enfeksiyonları, gut hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi, böbrek yetmezliği ve üriner sistem enfeksiyonları, demir eksikliği anemisi ve vitamin B12 Eksikliği anemisi, sıvı ve elektrolit denge bozuklukları.
İç Hastalıkları uzmanı ek olarak diğer disiplinler ile ilgili hastaların konsültasyon ve yönlendirme görevini üstlendirmişlerdir. Preoperatif ve postoperatif olarak hastaların kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve diğer açılardan değerlendirilmesi, bu peryottaki sağlık sorunlarının çözümü dahiliye uzmanının görevidir.

Erişkin bağışıklama programı yine iç hastalıkları uzmanının kontrolünde yürütülen uygulamalardandır.