Kardiyoloji polikliniğini kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Erişkin Kardiyoloji bünyesinde bir koroner yoğun bakım ünitesi, hastaların takip edildiği servis, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, 24saat ritim holter, ambulatuar kan basıncı) yapıldığı kardiyoloji laboratuarı bulunmaktadır.

Kardiyolojide Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar;
* Koroner arter hastalığı
* Kalp yetmezliği
* Kalp ritim ve ileti bozuklukları
* Kalp kapak hastalıkları
* Periferik damar hastalıkları
* Aort damar hastalıkları
* Hipertansiyon

EKG (Elektrokardiyolografi): Kalbin elektrik sistemi hakkında bilgi verir. Bu teknik
kalpteki ritim bozuklukları ve kalp damarlarındaki daralmalar hakkında bilgi verir.

EKO (Ekokardiyografi): Kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak, kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.

EKG HOLTERİ: 24-48 saat boyunca kalp vurularını kaydeder. Çarpıntı şikayeti ile seyreden ritim bozukluklarının teşhisinde kullanılır.

AMBULATUAR TANSİYON ÖLÇÜMÜ: Ambulatuar kan basıncı değerlendirmesi hastalar normal günlük aktivitelerini sürdürürken ayarlanabilen aralıklarla gündüz ve gece kan basıncı ölçümü yapabilen taşınabilir elektronik bir cihazla ölçümdür. Kan basıncı ölçümü doktor önerisine göre hasta 24 saat veya uzun periyodlarda belli zaman aralıklarında cihazın ölçüm yapması ile gerçekleştirilir.

EFORLU EKG (Koşu bandı): Efor testi kişinin özel bir yürüme bandında yürürken, sürekli olarak EKG kaydının alınması ve tansiyonunun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir tetkiktir. Efor testi sırasında yürüyüşün hızı ve eğimi belli aralıklarla artırılarak kalp hızının artması sağlanır. İstirahat anında EKG’de ortaya çıkmayan bazı bulguların efor sırasında tespit edilmesini sağlar. Efor testi kalp damar tıkanıklıklarının tespit edilmesinde en önemli testlerden birisidir. Test sırasında uzun süreli açlık veya yeni yemek yenmiş olmaması istenmektedir.