Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji polikliniğini kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Erişkin Kardiyoloji bünyesinde bir koroner yoğun bakım ünitesi, hastaların takip edildiği servis, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, 24saat ritim holter, ambulatuar kan basıncı) yapıldığı kardiyoloji laboratuarı bulunmaktadır.

Kardiyoloji nedir, neye bakar? Kalp Damar Cerrahisi bölümü doktoru (kardiyolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Kalp ve kalp damarları hastalıklarıyla ilgilenen ve takip eden kardiyoloji hakkında merak edilen tüm detayları sizin için araştırdık. Peki, kardiyoloji nedir, neye bakar? Kalp Damar Cerrahisi bölümü doktoru (kardiyolog) hangi hastalıklara bakar?

Kardiyoloji ne demek? 

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır. Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.

Kalp Damar Cerrahisi bölümü doktoru (kardiyolog) hangi hastalıklara bakar?

Birçok insan hastalandığında, doktora gitmek için öncesinde hastalığının hangi bölümün baktığını araştırır. Kardiyoloji de bunların arasında yer alıyor. Peki, kardiyolog nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte Kalp Damar Cerrahisi bölümünü hangi hastalıklara bakar sorusunun yanıtı...

Kardiyolog nedir?

 

Kardiyoloji alanında uzmanlaşan doktorlara kısaca kardiyolog denilmektedir. Kardiyologlar sıklıkla kalp cerrahları ile karşılaştırılırlar fakat kardiyologlarının kalp cerrahlarından en önemli farkı ameliyat yapmazlar. Kardiyologlar kısaca kalp sağlığı ve damarlar üzerinde yoğunlaşırken kalp cerrahı daha çok el becerisi isteyen bir alandır.

Kardiyologların görevleri:

-Kalp rahatsızlığı bulunan hastalara, hastalığın tedavisi için en uygun tedavi yöntemlerini başarılı bir şekilde uygulamak,
-Kardiyologlar, kalp hastası olanların ameliyattan sonra gerekli olan ve düzenli olarak ilgilenilmesi gereken sistemli takiplerini gerçekleştirirler,
-Aynı zamanda kardiyologlar, kalp cerrahları ile sürekli bir doğrudan iletişim kurmak zorundadırlar.

Kardiyoloji hangi hastalıklara bakar? 

Kardiyoloji genel olarak kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili tüm hastalıklarla ilgilenir bunlardan bir bölümü aşağıda listelenmiştir.

- Hipertansiyon
- Aterosklerotik koroner arter hastalığı
- Akut koroner sendromu
- Anjina pektoris
- İskemik kalp hastalıkları
- Kalp krızi ve kalp yetmezliği
- Aort yetmezliği
- Aort darlığı
- Trisküspit stenozu
- Mitral kapak yetmezliği
- Mitral kapak darlığı-
- Miyokart infarktüsü
- Endokart hastalıkları
- Pulmoner yetmezlik
- Kardiyomiyopati
- Pulmoner stenoz
- Perikardiyal efüzyon
- Şah damarı (karotis) hastalığı
- Perikard tamponadı
- Kardiyak tümörler
- Primer tümörler
- Periferik arter hastalıkları
- Kardiyak arrest
- Wolf Parkinson White Sendromu
- Kardiyak aritmiler
- Atriyal miksoma
- Akut miyokardit

 

Kardiyolojide Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar;
* Koroner arter hastalığı
* Kalp yetmezliği
* Kalp ritim ve ileti bozuklukları
* Kalp kapak hastalıkları
* Periferik damar hastalıkları
* Aort damar hastalıkları
* Hipertansiyon

EKG (Elektrokardiyolografi): Kalbin elektrik sistemi hakkında bilgi verir. Bu teknik
kalpteki ritim bozuklukları ve kalp damarlarındaki daralmalar hakkında bilgi verir.

EKO (Ekokardiyografi): Kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak, kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.

EKG HOLTERİ: 24-48 saat boyunca kalp vurularını kaydeder. Çarpıntı şikayeti ile seyreden ritim bozukluklarının teşhisinde kullanılır.

AMBULATUAR TANSİYON ÖLÇÜMÜ: Ambulatuar kan basıncı değerlendirmesi hastalar normal günlük aktivitelerini sürdürürken ayarlanabilen aralıklarla gündüz ve gece kan basıncı ölçümü yapabilen taşınabilir elektronik bir cihazla ölçümdür. Kan basıncı ölçümü doktor önerisine göre hasta 24 saat veya uzun periyodlarda belli zaman aralıklarında cihazın ölçüm yapması ile gerçekleştirilir.

EFORLU EKG (Koşu bandı): Efor testi kişinin özel bir yürüme bandında yürürken, sürekli olarak EKG kaydının alınması ve tansiyonunun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir tetkiktir. Efor testi sırasında yürüyüşün hızı ve eğimi belli aralıklarla artırılarak kalp hızının artması sağlanır. İstirahat anında EKG’de ortaya çıkmayan bazı bulguların efor sırasında tespit edilmesini sağlar. Efor testi kalp damar tıkanıklıklarının tespit edilmesinde en önemli testlerden birisidir. Test sırasında uzun süreli açlık veya yeni yemek yenmiş olmaması istenmektedir.