Uyku Laboratuvarı

Uyku Laboratuvarı

Uyku Apnesi

Uyku apnesinib kesin teşhisi ve şiddetinin ölçülebilmesi için uyku laboratuvarın da incelemler yapılması gerekmektedir.Uyku sırasın da birçok parametrenin kaydedildiği ‘POLİGRAFİK TETKİK’ beyin bölgelerinin aktiviteleri ,uykunun yapısı ve uyku bozuklukları hakkın da en sağlıklı bilgileri veren modern bir laboratuvar yöntemidir.

Bu yöntemle ,solunum haraketleri,uyku da oksijenlenme,kalp ritimi ve EKG kayıtları yapılarak bunların beden fonksiyonlarıüzerinde ki etkileri incelenir.

Uyku Laboratuvarında Neler Yapılır ?

Uyku esnasın da ki aktiviteler (beyin dalgaları,kas hareketleri,göz haraketleri,ağız ve burundan solunum,horlama,kalp hızı,ve ritmi,bacak haraketleri)elektrotların başa ve cilde yapıştırılması ile kaydedilir.Bu elektrotlar hiçbir batırma ,acı verme,işleme yapıldan yapıştırılır.Hasta da elektrikle ilgili hiç temas olmaz.Solunum hareketlerini ölçmek için göğse ve karın çevresine elastik bantlar konulur.Bunların hiçbiri acı veren rahatsız edici işlemler değildir.